Facilitarea Comerțului

un tir rosu ce sta langa punctul de trecere a frontierei

Republica Moldova a reușit să îmbunătățească considerabil cadrul legislativ și de reglementare, în prezent, fiind clasată pe locul 83 din 185 de țări în clasamentul general din raportul Doing Business 2013.

Totuși, pentru unii indicatori din Doing Business, cum ar fi, de exemplu, Comerțul Transfrontalier, Moldova se află în partea inferioară a clasamentului. Fiind o țară fără ieșire la mare, Republica Moldova are dezavantaje inerente, din punct de vedere al comerțului. În situația când, pe lângă cele menționate, se mai adaugă aplicarea arbitrară a reglementărilor comerciale și vamale, precum și politicile și procedurile comerciale ineficiente, atât companiile naționale cât și cele internaționale, se gândesc de două ori înainte de a investi în țară.

Pentru a răspunde acestor provocări și în vederea facilitării comerțului, proiectul BRITE va aplica o abordare flexibilă la explorarea oportunităților, pe măsura apariției acestora. Clasarea pe poziții inferioare la indicatorul Comerțul Transfrontalier din raportul Doing Business, dorința guvernului de a îmbunătăți performanța țării la acest capitol, precum și interesul guvernului de a încheia procesul de negocieri privind zona de liber schimb aprofundat şi cuprinzător cu Uniunea Europeană, oferă oportunități de îmbunătățiri semnificative și sustenabile.

Introducerea unui model redefinit al riscului de conformare

Introducerea sistemului de export electronic

Introducerea sistemului de import electronic

Reducerea numărului de și optimizarea procesului de eliberare a autorizațiilor de funcționare și altor documente necesare vămuirii

Procedurile simplificate și AEO

Raționalizarea regimurilor vamale selectate

Îmbunătățirea procedurilor vamale de evaluare în vamă în vederea sporirii transparenței în procesul de evaluare aplicat de SV RM

Introducerea plăților amânate pentru drepturile de import şi alte taxe

Introducerea altor soluții electronice în vederea raționalizării comerțului transfrontalier

Implementarea activităților suplimentare în vederea îmbunătățirii comunicării și sporirii transparenței

Alte activități și sprijin acordat organizațiilor din sectorul public și privat