Administrarea Fiscală

o mana de femeie care tine un raport financiar si un calculator

Administrarea fiscală puternică reprezintă un factor important atât pentru acumularea veniturilor la bugetul de stat, cât și pentru promovarea unei concurențe echitabile în sectorul privat și minimizarea corupției.

Atunci când contribuabilii sunt tratați în mod nedrept și se tolerează evaziunea fiscală, întreprinderile care respectă normele se confruntă cu condiții relativ dezavantajoase și deseori se simt forțate să încalce legea pentru a rămâne competitive. Administrarea neechitabilă și împovărătoare, comunicarea slabă și oportunități excesive pentru corupție agravează această problemă.

Pentru a ajuta Serviciul Fiscal de Stat (SFS) să rupă acest cerc vicios și să creeze un sistem de conformare voluntară, susținut de un regim fiscal corect, administrare eficientă și aplicare riguroasă a reglementărilor fiscale, programul BRITE va susține SFS în facilitarea procesului de achitare a impozitelor, îmbunătățirea metodelor de colectare a impozitelor, formarea și perfecționarea profesională a angajaților Serviciului Fiscal de Stat. Prin eficientizarea acestor și altor proceduri fiscale, BRITE va contribui la reducerea costurilor de conformare pentru sectorul privat, în același timp sporind veniturile pentru sectorul public. O atenție deosebită se va acorda soluțiilor de e-guvernare care să reducă costurile administrative, să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate contribuabililor din RM și să reducă oportunitățile pentru corupție.

Pe lângă aceasta, BRITE a venit cu o serie de inițiative de îmbunătățire a politicii fiscale şi politicii de administrare fiscală, ale căror scop este reducerea costului și timpului necesar depunerii declarațiilor și achitării taxelor. Unificarea rapoartelor privind impozitele și taxele locale se numără printre aceste inițiative. Aceasta a fost finalizată la începutul anului 2013, numărul de rapoarte fiscale fiind redus de la 15 la 2 rapoarte. Alte activități ar fi implementarea Contului Unic al Contribuabilului, unificarea rapoartelor privind plățile sociale și simplificarea metodei de calculare a uzurii mijloacelor fixe care ar putea contribui la îmbunătățirea clasamentului Republicii Moldova. Aceste recomandări au fost deja făcute de BRITE și unele din ele au fost incluse în programele de reformă ale Guvernului.

În linii generale, BRITE își concentrează eforturile asupra următoarelor activități:

Acordarea de sprijin Serviciului Fiscal de Stat în vederea dezvoltării și îmbunătățirii serviciului online Contul Curent al Contribuabilului care aduce beneficii atât contribuabililor cât și autorității fiscale.

Optimizarea sistemului de plăți fiscale, în vederea reducerii numărului și frecvenței plăților fiscale unice, inclusiv plăților sociale

Acordarea de sprijin Serviciului Fiscal de Stat în vederea promovării adoptării proiectului de amendamente legislative în scopul simplificării procedurii de lichidare voluntară

Identificarea și implementarea măsurilor suplimentare în vederea îmbunătățirii administrării fiscale