Comunicare Strategică

4 camere de filmat si 4 barbati langa ele

Fără o comunicare strategică eficientă, multe din reformele vitale sunt deseori blocate din cauza lipsei unui suport din partea părților interesate cheie, fie din sectorul privat, societate civilă sau însuși instituțiile în proces de reformă.

În cadrul componentei de comunicare strategică, proiectul BRITE își va îndrepta eforturile spre factorul uman din procesul de reformă și va sprijini reformele de succes și sustenabile, prin încurajarea oamenilor care trebuie să promoveze și să implementeze schimbările.

Programul BRITE va îmbunătăți cantitatea și calitatea discuțiilor publice pe marginea importanței reformelor în domeniul afacerilor, precum și impactului asupra cetățenilor și sectorului privat. Proiectul va consolida capacitatea de comunicare strategică a partenerilor din cadrul Guvernului Republicii Moldova, în vederea îmbunătățirii comunicării lor cu sectorul privat și publicul larg, precum și îmbunătățirii comunicării interne, care să faciliteze procesul de adoptare și aplicare a reformelor. Proiectul, de asemenea, va consolida capacitățile asociațiilor din sector de promovare a reformelor în cunoștință de cauză și într-un mod eficient. În cele din urmă, proiectul va reînvigora sau consolida dialogul public-privat pentru a ajuta guvernul și mediul de afaceri să conlucreze, în vederea identificării și implementării soluțiilor care să faciliteze creșterea economică.

În vederea sprijinirii activității componentelor Administrarea Fiscală și Facilitarea Comerțului ale programului BRITE, echipa componentei Comunicarea Strategică a conlucrat îndeaproape cu Serviciul Fiscal și Serviciul Vamal la implementarea strategiilor lor de comunicare și a planurilor de acțiuni, precum și la elaborarea abordărilor în comunicare ajustate la mini-strategiile proiectului pentru domeniile prioritare ale Doing Business. În ceea ce privește componenta Reforma Cadrului de Reglementare, proiectul a facilitat implementarea unui șir de reforme specifice, a contribuit la promovarea dialogului public privat prin intermediul Grupului Național de Lucru și la implementarea planului de comunicare strategică în sprijinul Strategiei Reformei Cadrului de Reglementare și Planului de Acțiuni și a Foii de Parcurs pentru Competitivitate.

Principalele rezultate ale comunicării strategice a proiectului sunt prezentate mai jos:

Desfășurarea procesului de cartografiere și analiză a partenerilor în primul an de activitate a proiectului.

Această activitate a avut drept scop obținerea unei imagini de ansamblu asupra nivelului de cunoaștere, atitudine și practici ale părților implicate din sectorul privat, precum și publicului general. Pe lângă acumularea de informații generale importate pentru prioritățile proiectului, acest exercițiu de cartografiere a permis BRITE să stabilească date de referință pentru unele dintre țintele din planul de monitorizare și evaluare a performanțelor.

Elaborarea și implementarea strategiilor de comunicare pentru principalele reforme sprijinite de BRITE

• elaborarea și implementarea de mini strategii de comunicare pentru e-Customs, procedurile vamale simplificate și culoarul albastru de vămuire, contul curent (inclusiv conferință de presă, campanie media și instrucțiuni video, sesiuni de instruire), aplicația web a CNAS, etc.

Îmbunătățirea comunicării partenerilor Guvernului RM prin consolidarea capacităților și sprijinului direcționat

• dezvoltarea strategiilor de comunicare și planurilor de acțiune pentru Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, și Reforma cadrului de reglementare pentru Ministerul Economiei
• dezvoltarea noului brand book și logo al SFS
• contribuirea la promovarea utilizării sistemului de cont curent, inclusiv prin elaborarea unei interfețe web mai atractive, comprehensibile și ușor de navigat
• sprijinirea SFS în procesul de dezvoltare și lansare a campaniei de informare cu privire la modificarea termenului limită pentru depunerea declarației fiscale
• organizarea sesiunilor de instruire în domeniul comunicării generale și comunicării cu mas media pentru angajații SFS și SV RM
• desfășurarea unei sesiuni de instruire comune cu EUBAM pentru comunicatorii din SV RM, MinFin, SFS și poliția de frontieră, etc.

Creșterea gradului de responsabilizare a Guvernului prin atragerea societății civile și mas media și contribuirea la dialogul public privat:

• implementarea programelor destinate mas media de afaceri
• îndeplinirea funcției de secretariat pentru Consiliul Consultativ pe lângă Serviciul Vamal și colaborarea cu Serviciul Vamal în vederea asigurării că procesele sau procedurile supuse reformării ca rezultat al activității Consiliului sunt aduse la cunoștința persoanelor interesate sau părților vizate, etc.
• sprijinirea a două ediții ale Forumului Exportatorilor din Moldova, organizate de Ministerul Economiei și MIEPO
• sprijinirea președinției Republicii Moldova în cadrul CEFTA 2015 cu organizarea ședințelor comitetului și a Săptămânii CEFTA 2015
• informarea agenților economici despre dispozițiile privind facilitarea comerțului și serviciile electronice (și anume, e-customs, culoarul albastru, reducerea numărului de documente necesare pentru vămuirea mărfurilor, etc.) prin intermediul unei serii de conferințe regionale

Elaborarea ghidurilor "cum să" privind reformele promovate de programul BRITE, care vor fi publicate pe paginile web relevante și distribuite auditoriului țintă

• a sprijinit componenta de Facilitare a Comerțului la elaborarea Ghidurilor Serviciului Vamal privind regimul de perfecționare activă și ghidul privind admiterea temporară; alte două ghiduri privind deciziile prealabile privind clasificarea mărfurilor și originea mărfurilor sunt în proces de elaborare.