Reforma Cadrului de Reglementare

o mana de barbat care tine un pix deasupra unei carti groase din care citeste si ochelarii pe masa

Există o interdependență mare între perfecționarea cadrului legislativ și de reglementare, pe de o parte și dezvoltarea mai rapidă, numărul mai mare a noilor locuri de muncă și reducerea fenomenului economiei tenebre din sectorul privat, pe de altă parte.

Studiul recent al Băncii Mondiale a ajuns la concluzia că "țările cu cele mai bune reglementări se dezvoltă mai repede. Tranziția de la primul sfert de țări cu cele mai dificile reglementări la sfertul de țări cu cele mai bune reglementări asigură o creștere anuală suplimentară de 2.3 p.p.".

În vederea sprijinirii procesului de îmbunătățire a cadrului de reglementare al Republicii Moldova, programul BRITE lucrează în direcția implementării reformelor, care se bucură de un sprijin politic clar și au potențial de reglementare cu impact sporit, în termeni monetari, și de îmbunătățire a sectoarelor public și privat. Eforturile proiectului vor fi alineate la strategia guvernului în domeniul reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, o atenție mare fiind acordată soluțiilor de e-guvernare, în vederea reducerii la minimum a poverilor administrative pentru întreprinderi și minimizării oportunităților pentru putere discreționară birocratică.

Proiectul USAID BRITE sprijină Ministerul Economiei (MEC) la dezvoltarea și implementarea politicilor de reformare a mediului de afaceri. Acestea includ Strategia Reformei Cadrului de Reglementare și Planul de Acțiune pentru anii 2013-2020 ale Guvernului RM, Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri 2013-2014 și Foaia de Parcurs pentru Competitivitate pentru 2013-2014. USAID BRITE, în cooperare cu alți donatori, cum ar fi Banca Mondială, IFC și UE, lucrează îndeaproape cu Secretariatul de Stat al MEC, Direcţia generală dezvoltarea mediului de afaceri și investiții și Secretariatul AIR. De exemplu, USAID BRITE a participat la elaborarea Notei Informative privind politicile Guvernul, care a fost prezentată Guvernului în februarie 2015.

În conformitate cu politicile declarate ale Guvernului și angajamentele internaționale, precum și în conformitate cu recomandările formulate în Notele Informative ale partenerilor de dezvoltare privind politicile Guvernului, programul USAID BRITE a venit cu o serie de propuneri în vederea soluționării acestor probleme, inclusiv modificări legislative și instrumente IT (Centrul de Guvernare Electronică) care au drept scop raționalizarea procesului de eliberare a autorizațiilor, eliminarea suprapunerilor de competențe ale autorităților și schimbarea accentului autorităților publice de la exercitarea unui control strict la încurajarea conformării. USAID BRITE, de asemenea, este gata să acorde sprijin Ministerului Economiei și altor autorități publice la implementarea acestor inițiative și solicită sprijinirea acestora.

Aceste inițiative sunt descrise mai jos:

Reforma procedurii de eliberare a permiselor/autorizațiilor de funcționare (Internal Trade Permits/Authorizations)

Reforma procedurii de eliberare a permiselor în construcție (Construction Permitting Process)

Simplificarea permiselor eliberate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la import /export

Simplificarea altor permise la export/import

Îmbunătățirea metodologiei și aplicarea Analizei Impactului de Reglementare (AIR)

Implementarea Registrului de Stat al Actelor Locale

De asemenea, USAID BRITE sprijină Direcția Politici Comerciale al MEC, și anume, recent, a contribuit la desfășurarea procesului de autoevaluare a gradului de conformare al Republicii Moldova cu Acordul OMC de Facilitare a Comerțului și pregătirea pentru prezentarea angajamentelor sale de categoria A și a fost de acord să sprijine președinția MEC la lucrările Secretariatului pentru Acordul de Liber Schimb Central European (CEFTA) în 2015.