Despre BRITE

USAID BRITE logo

Deși, în ultimii ani s-au obținut rezultate semnificative la capitolul reforme ale mediului de afaceri, Republica Moldova mai are nevoie de eforturi conjugate în vederea finalizării procesului de tranziție spre o economie matură și stabilă. Programul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător (BRITE) are drept scop sprijinirea acestui proces de tranziție, prin favorizarea reformelor necesare pentru atragerea investițiilor, încurajarea activității de întreprinzător, îmbunătățirea competitivității și consolidarea bazelor economii de piaţă. În special, USAID BRITE va activa în următoarele domenii prioritare:

• Îmbunătățirea administrării fiscale, în vederea reducerii timpului și costurilor aferente plății impozitelor, în același timp sporind veniturile la bugetul de stat;
• Eficientizarea principalelor procese de business în vederea reducerii poverii administrative de conformare, în același timp îmbunătățind transparența guvernamentală;
• Sprijinirea reformelor de facilitare a comerțului care contribuie la creșterea atât a veniturilor de stat, cât și a eficienței generale în domeniul circulației mărfurilor peste frontiere;
• Identificarea și sprijinirea procesului de implementare a unor reforme de reglementare cu impact sporit, în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri;
• Valorificarea potențialului comunicării strategice în sprijinirea procesului de inițiere și implementare a reformelor, în același timp consolidând capacitățile de comunicare ale instituțiilor din sectoarele public și privat.

Abordarea reformelor prioritare, identificate de sectorul privat, în domeniile de cea mai mare preocupare pentru comunitatea de afaceri, se numără printre principalele activitățile ale programului USAID BRITE. În acest fel, proiectul va răspunde cererilor de reforme, concomitent consolidând capacitatea Guvernului Republicii Moldova de a le face față.

Fiind o țară care se confruntă cu provocări de ordin geografic, politic și economic, Republica Moldova pornește de pe poziții dezavantajoase în atragerea investițiilor străine. Prin intermediul programului BRITE, USAID va ajuta Moldova să-și arate clar angajamentul de a crea condiții necesare pentru creșterea și prosperarea mediului de afaceri.

Programul USAID BRITE este implementat de Chemonics International și Economic Integration Forum.