Partenerii din sectorul privat și societatea civilă

Misiunea proiectului USAID BRITE este promovarea reformelor în domeniul afacerilor. În acest scop, proiectul lucrează îndeaproape cu sectorul privat și societatea civilă în vederea identificării și abordării problemelor care duc la creșterea costurile și riscurilor pentru mediul de afaceri în Republica Moldova. Principalii parteneri din sectorul privat sunt: