Importatorii vor economisi 17.5 milioane de lei pe an prin achitarea plăţilor vamale după prestarea serviciilor

15 Decembrie 2015

17 milpeopleAmânarea plăților vamale după prestarea serviciilor ar permite economia a 17,5 milioane de lei anual, costuri suplimentare şi venituri ratate suportate de importatorii agenți economici autorizați (AEO) la moment.

Acest fapt îl prevede o reformă elaborată de experții Programului USAID BRITE și promovată în cadrul campaniei de comunicare Update Moldova.

În prezent, în Republica Moldova, plățile vamale pentru eliberarea mărfurilor din vamă se efectuează de agenții economici în avans. În timp ce toate serviciile, inclusiv cele oferite de stat se achită după prestarea acestora. Mai mult ca atât, această modalitate de plată vine în contradicție cu practicile europene, spre care RM tinde. Reforme prevede ca agentul economic va achita taxele vamale consolidat, o data în lună. Ca prim pas, Serviciul Vamal a înaintat Ministerului Finanţelor o soluţie intermediară — achitarea drepturilor de import de către AEO (agenţi economici autorizați) să se efectueze după 10 zile de la realizarea acestuia. O soluție analogică ține și de Ministerul Mediului, privind achitarea taxei de mediu prin plata consolidată, o data în lună.

„Moldova ar trebui să-şi revadă viziunea asupra momentului achitării plăţilor vamale. Guvernanţii trebuie să privească amânarea plăţilor vamale ca pe o investiţie pe termen lung, care cu timpul, va duce la creşterea veniturilor la buget, întrucât importatorii vor beneficia de această facilitate pentru a-şi creşte importurile şi implicit afacerile", este de părere Nigel Moore, expert internaţional în facilitarea comerţului.
Prin reformă, vor fi reduse costurile suportate de către importatori în procesul de vămuire datorită excluderii staționării în terminalele vamale și evitării amenzilor pentru plata întârziată. Agenții economici vor dispune de bunurile importate imediat și vor putea să utilizeze capitalul rulant mai eficient. De asemenea, aceștia vor economisi și mai mult timp, datorită procedurii de vămuire mai eficiente. La rândul său, statul va obține posibilitatea de a investi în dezvoltarea durabilă a businessului, fără costuri suplimentare. Totodată, plățile către bugetul de stat vor fi efectuate în același volum, iar, pe termen lung, veniturile la buget vor crește. Astfel, reforma contribuie la implementarea DCFTA, duce la creșterea predictibilității și eficienței afacerii. Tot datorită acestei reforme, Republica Moldova va deveni mai atractivă pentru investitori.

Campania Update Moldova este organizată cu suportul financiar al proiectului Agenției SUA pentru Dezvoltarea Internațională Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător (USAID BRITE). Campania este adresată atât sectorului privat, cât și părților interesate din cadrul guvernului cu scopul de a încuraja colaborarea acestora să identifice soluțiile reciproc avantajoase, care vor contribui, totodată, la consolidarea dezvoltării economice a țării. Partenerii media ai campaniei de comunicare sunt posturile de televiziune TV7, RealitateaTV și MBC, portalurile de știri Agora și Newsmaker și agenția de știri Infotag. Pagina web www.updatemoldova.md, va oferi informații detaliate despre fiecare dintre reforme și despre etapele de implementare ale acestora.

Share